• تخصص: رئیس و مدیر عامل
  • شرکت: فناوری های نوین گستران

اطلاعات تیم

  • شهر: تهران