علی اصغر خاتم سازان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسی الرضا یحیی زاده جایگزین آقای علی مظاهری تهرانی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. بنابراین آقای سعید ساقیان  به نمایندگی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب   به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر خاتم سازان به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی الرضا یحیی زاده به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X